FMS 2017 (19. – 21. mája) práve skončilo, ale nechaj tu svoju emailovú adresu a dostaneš notifikáciu o presnom konaní toho ďalšieho.

Become FMS certified member!

Staň sa FMS certifikovaným trénerom!

What is FMS

Introducing the FMS system

FMS is the screening tool used to identify limitations or asymmetries in seven fundamental movement patterns that are key to functional movement quality in individuals with no current pain complaint or known musculoskeletal injury.

FMS is used for screening top professional athletes by many top teams (NBA, UEFA, NHL) in the world, but also by gyms to provide top screening methodology for their clients in order to identify potential risk areas for injury.

The FMS screening takes only a few minutes, but can provide very useful information worth a long thorough physical examination. Part of the FMS methodology are also corrective exercises and other methods helping prevent injuries with your clients.

In order to provide FMS testing and analysing services, all you need is to attend FMS certification and after that, pass the online test. You’ll receive a certificate that will entitle you to provide FMS measurements, whether you decide to offer your services to a professional sport club, or a gym, or to private clients, it’s totally up to you + you’ll get access to all the FMS materials (documents, videos, online tools) from the website www.functionalmovement.com. Moreover, you can ask to be added to their FMS certified members map, what will help you get clients seeking FMS certified trainers in your area.

FMS v kocke

Čo je to vlastne FMS

FMS je testovací nástroj na identifikovanie limitácií a asymetrií v 7 základných pohybových vzoroch, ktoré sú kľúčové pre kvalitu pohybu u ľudí bez zranení či bolestí.

FMS používajú profesionálne športové kluby (NBA, UEFA, NHL) na prevenciu pred zraneniami, rovnako ale aj telocvične a fitness centrá pre poskytovanie profesionálnej metodológie testovania klientov na identifikovanie rizikových oblastí zranenia a teda zvýšenie prevencie.

Celý FMS trvá len niekoľko minút, no dokáže svojou výpovednou hodnotou konkurovať niekoľkohodinovej dôkladnej prehliadke. Súčasťou metodológie FMS je tiež oboznámenie s korekčnými cvičeniami a ďalšími metódami predchádzania zranení u svojich klientov.

Aby ste mohli poskytovať FMS testovacie a analytické služby, je potrebné absolvovať certifikované FMS školenie a následne splniť online test. Obdržíte certifikát, ktorý Vás oprávňuje poskytovať FMS merania, či už sa rozhodnete ponúknuť svoje služby profesionálnemu športovému klubu, telocvični či fitness centru, alebo individuálne súkromným klientom, je to na Vás + dostanete tiež prístup k všetkým FMS materiálom (dokumentom, videám a online nástrojom) v trénerskej sekcií www.functionalmovement.com. Navyše, môžete tiež (zdarma) požiadať o pridanie na ich mapu certifikovaných trénerov, čo Vám pomôže získať klientov hľadajúcich certifikovaných FMS trénerov vo Vašom okolí.

FMS test - Francesco Totti
FMS test - LeBron James
FMS certification, september 2016, Bratislava

Watch the video about FMS

Pozrite si toto krátke video o FMS

Unique benefits of FMS

Unikátne výhody FMS

Acknowledged system

FMS is acknowledged among sport and fitness professionals worldwide. Being FMS certified opens many doors and takes your career to the next level.

Tools and methods

FMS has been developed over 20 years, combining experience of many professional trainers, providing you with the best assessment tools and methods.

For all people

FMS is not sport-specific, it’s human-universal. All you need is an FMS kit and know-how. The scoring system is united everywhere in the world.

TRAINER

Meet your FMS international trainer. He will teach the course in ENGLISH / Zoznám sa so svojim medzinárodným FMS lektorom. Celé školenie bude učiť v angličtine, ale bude zabezpečený aj simultánny preklad do slovenčiny.

plus

Peter Lakatos

Hungary

Venue / Miesto

We have an amazing place for tutoring and practicing at the same time. / Máme skvelé miesto vhodné aj na teoretickú aj na praktickú časť.

No Will No Skill Academy

Košická 4
81109, Bratislava
(Blue building RYBA)

viac info

REGISTER / PRIHLÁS SA

The registration is open until reaching the full capacity of the certification, so don't hesitate too long. / Registrovať sa dá do naplnenia kapacity školenia, takže neváhajte pridlho.

The specific days will be announced soon. Leave your email here to get notified. / Konkrétne dni budú ohlásené čoskoro, nechaj tu svoj email a príde ti notifikácia.

FMS 1:

Friday, from 9:00 until 18:00

Saturday, from 9:00 until 12:00

FMS 2:

Saturday, from 13:00 until 18:00

Sunday, from 9:00 until 15:00

Should you have any questions, feel free to ask at fms@fitnessa.sk / Ak by ste mali nejaké otázky, neváhajte sa spýtať na fms@fitnessa.sk

FMS 1 course objectives:
– Describing key principles to support the importance of movement screens.
– Explaining the role of mobility, motor control, and functional patterns in fundamental movement.
– Using the Functional Movement Screen instructions and procedures.
– Distinguishing between correct screening techniques and common mistakes.
– Applying the scoring criteria for consistent and reliable screen results.
– Developing exercise selection and programs using the FMS.
– Explaining the purpose and application of corrective exercise.

FMS 2 course objectives:
– Troubleshoot common mistakes made when administering the screen
– Determine whether someone has a mobility or motor control restraint
– Understand how different tests of the screen can be related
– Learn corrective and essential exercises
– Comprehend how to assign proper exercises based on an individual’s screen
– Implement corrective exercises into program design
– Determine which patterns should be trained and corrected